شکر خدا

 

اثر بسیار زیبایی ازشادروان مرحوم استاد  واشقانی بیادگار دارم که تصویر آن را تقدیم شما مینمایم .

/ 2 نظر / 26 بازدید
علی سهیلی

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری شادوسلامت باشید

محمد صادق یعقوبی

با دیدن این تصویرداغ دلم تازه شد و یاد بار ها نشستن در کنار استاد برایم زنده خدایش رحمت کند